چشم انداز


برند صفا از سال 1367شروع به کار کرد این برند در به کارگیری از تکنولوژی های جدید به شیوه موثر در اجرای کسب و کار اخلاقی تاکید دارد. در طول این سال ها افتخار همکاری با کشورهای  امارات (دبی)، هند ، عراق و بهترین هتل های داخلی ازجمله هتل درویشی را داشته است و توانسته با ایجاد رضایتمندی در مشتریان برای خود مشتریان دایم ایجاد کند.
‎ماموریت: برند صفا مبتنی بر کسب و کار اخلاقی و ایجاد مشتریان دایم بیشتر به واسطه ایجاد  فضای اعتماد متقابل با مشتریان استوار است، نیز در عصر تکنولوژی،استفاده از تکنولوژی های جدید و روش های تولید نوین و محصولات جدید به صورت موثر و خلاقانه را سرلوحه کارخود قرار داده است. و در صدد تاسیس شعبات خود در داخل ایران و کشور هایی است که به انها صادرات انجام می دهد